Oportunitățile Studentului Farmacist

Răspunde studenților încă din facultate la o întrebare din ce în ce mai des pusă de absolvenți: „Am terminat! Stai! Acum ce?”. SSFB vine în ajutorul studenților farmaciști, promovând unele domenii mai puțin cunoscute, fie că ne referim la industrie, farmacie comunitară, farmacie clinică sau doar logistică.

Proiectul a venit din dorința studenților farmaciști de a afla care sunt ramurile domeniului farmaceutic unde pot să se angajeze după terminarea studiilor universitare de licență, ce înseamnă educație farmaceutică continuă.

Pentru a realiza această campanie, trebuie să definim următoarele domenii farmaceutice:

 1. Farmacist în cadrul Farmaciei publice (circuit deschis): trebuie să prepare, să controleze, să depoziteze şi să elibereze medicamente, însă cel mai important este să consilieze pacientul şi să-i ofere toate informaţiile necesare acestuia.
 2. Farmacist în depozit farmaceutic: se ocupă cu primirea, păstrarea, eliberarea de produse farmaceutice şi parafarmaceutice, ţinând constant evidenţa stocurilor de marfă şi a termenelor de expirare a produselor din cadrul depozitului farmaceutic.
 3. Farmacist în cadrul Farmaciei de spital (circuit închis): asigură necesarul de medicamente în baza referatelor emise de secții, supraveghează şi coordonează eliberarea medicamentelor, menţinând o relaţie strânsă cu personalul medical al unităţii sanitare pentru stabilirea și urmărirea terapiei pacientului.
 4. Farmacist în cadrul unor laboratoare de: analiză şi control al medicamentului, toxicologie, biochimie, igienă a mediului şi alimentelor etc, efectuând teste şi analize fizico-chimice.
 5. Cadru didactic în domeniul universitar la diferite catedre sau discipline (ex: lector universitar/şef de lucrări, conferenţiar universitar, profesor universitar)
 6. Farmacist în industria farmaceutică sau cosmetică: supraveghează procesele farmaceutice, studiază, experimentează şi face propuneri privind îmbunătăţirea formulelor şi tehnologiilor industrial.
 7. Reprezentant medical: promoveză şi prezintă produsele farmaceutice, menţine şi dezvoltă relaţii cu clienţii companiei, identifică noi clienţi, negociază şi încheie contracte, monitorizează concurenţa, susţine vânzări, îndeplinind obiectivele vânzărilor.
 8. Farmacist in domeniul marketingului: studiază şi analizează piaţa, stabilind strategiile de marketing farmaceutic.
 9. Farmacist în domeniul farmacovigilenței: monitorizează medicamentele noi și realizează statistici, creează baze de date pentru reacțiile adverse, interacțiunile semnalate, etc.
 10. Cercetător în diferite domenii farmaceutice: datorită informațiilor pe care le aprofundăm în cadrul Facultății de Farmacie, avem acces la dezvoltarea acestui domeniu și a cerceta noi areale farmaceutice
Obiective

Informarea studenților cu privire la oportunitățile pe care le au după absolvirea Facultății de Farmacie, urmărind:

 • Domeniile farmaceutice vizate
 • Modul de admitere/angajare
 • Beneficiile pe care le are fiecare domeniu
 • Factorii de risc ai fiecărui areal farmaceutic
 • Dezvoltarea profesională

Pe lângă acestea, prin intermediul târgului farmaceutic studenții pot afla ce oportunități de job-uri și internship-uri au în timpul sau după terminarea facultății, intrând în contact direct cu cele mai mari companii din domeniul farmaceutic.

Informație preluată de pe http://www.fasf.ro