Tabere

Ministerul Tineretului și Sportului oferă anual studenților posibilitatea de a se înscrie în Programului Național „Tabere Studențești”. Astfel, studenții înmatriculați la ciclurile de licență și masterat, atât cei de la buget, cât și cei de la forma de finanțare „cu taxă”, vor putea beneficia de locuri de tabără gratuite, la mare sau la munte.

Pentru a beneficia de un loc în tabără poate aplica orice student înmatriculat la forma de învățământ cu frecvență, la ciclul de licență sau de masterat, care este integralist (a promovat toate examenele la toate disciplinele din anul universitar anterior, sau din semestrul I al anului universitar în curs, pentru studenții din anul I, ciclurile de licență și masterat) și are vârsta sub 35 de ani. În cazul studenților care aplică pentru un loc de tabără acordat pe criterii sociale, criteriul de student-integralist nu se aplică.

Locurile în tabere se acordă în funcție de patru categorii de criterii:

a) cazuri sociale – studenții orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenți ai liceelor din mediul rural sau din orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori și cei care beneficiază de burse sociale. În cazul studenților care aplică pentru un loc de tabără acordat în funcție de criterii sociale, ierarhizarea acestora se va face exclusiv pe baza criteriilor sociale, iar criteriul de student-integralist nu se aplică;

b) studenții cu rezultate deosebite obținute la învățătură în anul precedent de școlarizare, studenții integraliști (studenții care au promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul anterior de școlarizare), iar în cazul studenților din anul I, studenții care sunt integraliști pe semestrul I din anul în curs de școlarizare;

c) studenţii care activează în cadrul CCS/CCSS Tei și care s-au evidenţiat prin activitățile cultural – artistice desfăşurate;

d) studenţii implicaţi în acţiuni de voluntariat, activităţi şi proiecte studenţeşti, manifestări culturale, științifice și sportive gestionate de federațiile studențești, legal constituite.

În perioada taberelor studenţeşti, studenţii beneficiază în mod gratuit de cazare şi masă, iar sejurul durează cinci zile.

Studenţii care doresc să beneficieze de un loc gratuit de tabără trebuie să depună o cerere într-o perioadă anunțată anual, însoţită de documentele justificative care atestă implicarea studentului în activități extracurriculare sau încadrarea studentului într-unul dintre cazurile sociale enumerate.

Organizațiile studențești vor fi implicate atât în procesul de selecție a studenților care vor beneficia de locuri de tabără (alături de reprezentanții facultăților), cât și în alegerea locațiilor de tabără (alături de reprezentanții Caselor de Cultură ale Studenților).

Puteți consulta Metodologia privind organizarea și desfășurarea Programului Național „Tabere Studențești” 2019 AICI.